Details zum Anbieter:

Anbieter Bildungszentrum IV (BZIV) - Centre de formation AI (CFAI)
 Avenue Général-Guisan 8
 1800 Vevey
 
Telefon 021 925 79 71 (D) - 021 925 79 79 (F)
E-Mail bziv@cfai.ch (D) - cfai@cfai.ch (F)
Website www. bziv.ch oder www.cfai.ch
Kontaktperson Ute Scheffer Juan Casado


Anzahl Kurse dieses Anbieters: 0

Zurück